Home

previous arrow
next arrow
Slider
ประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดย วราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน (AVA) ครั้งที่ 22 ในวันที่ 20-22  .. 2562 รร.ดุสิตธานี พัทยา .ชลบุรี โดยมีปรเทศสมาชิก 8 ประเทศ เข้าร่วม ประมาณ 100 คน และคนไทยประมาณ 200 คน โดยมี รมช.คลัง สันติ พร้อมพัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงาน เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) รื่นวดี สุวรรณมงคล และ กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉัตรชัย ศิริไล ร่วมเป็น key note speakers
สนใจเข้าร่วมงาน โทร.  089-200-8882
Email : avathai.vat@gmail.com